1398/12/19 09:20
مسابقات قرائت قرآن كريم
مسابقات قرائت قرآن کریم ویژه مهاجرین

مسابقات قرائت قرآن کریم ویژه مهاجرین ساکن مهمانشهر اتباع خارجی شهید ناصری ساوه  در سالن اجتماعات مهمانشهر برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved