1398/12/19 08:54
جلسه با تيم هاي ورزشي
جلسه تشکیل شورا و تیم های ورزشی

جلسه تشکیل شورا و تیم های ورزشی با حضور نمایندگان سه شهرستان اراک، ساوه و دلیجان در دفتر کار #مهندس_حسنی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved