1398/11/28 12:38
بازديد و نظارت بر عملكرد دفاتر خدمات اتباع خارجي شهرستان ساوه 1205
بازدید و نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات اتباع خارجی شهرستان ساوه در روز پنجشنه مورخ 98/03/23 #مهندس_حسنی مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی و کارشناسان اداره کل از دفاتر خدمات مربوطه در شهرستان ساوه ( شماره های 1204 و 1205 ) بازدید به عمل آوردند.

طرح آمایش۱۵ اتباع خارجی استان مرکزی آغاز شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved