1398/03/26 10:13
ديدار
🔹#دیدار 🔻#مهندس_حسنی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی با مولوی ها و روحانیون مهمانشهر

🔹#دیدار
 🔻#مهندس_حسنی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی با مولوی ها و روحانیون مهمانشهر اتباع خارجی شهید ناصری ساوه و نماینده مردم شهرستان ساوه در مورخ 98/03/23 پیرامون مسائل فرهنگی,اجتماعی, ورزشی, مذهبی و ... مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved