1398/03/21 09:04
مصاحبه مديركل اتباع و امور خارجي استانداري درباره طرح آمايش 14
مصاحبه مديركل اتباع و امور خارجي استانداري درباره طرح آمایش 14

جناب آقای حسنی مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی گفت :  طرح آمایش اتباع خارجی  در 5 دفتر اقامت در شهرهای اراک ، ساوه و دلیجان انجام می شود

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved