1398/03/19 12:31
ديدار معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ساوه با مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري
ديدار معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ساوه با مديركل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری

طی هفته گذشته جناب آقای میرزایی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه طی حضور در ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و دیدار با جناب آقای حسنی مدیرکل محترم به گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به اتباع پرداختند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved