1398/03/12 09:34
اولين جلسه ستاد ساماندهي اتباع خارجي استان مركزي
اولین جلسه ستاد ساماندهی اتباع خارجی استان مرکزی

در روز شنبه مورخ 98/3/11 اولین جلسه ستاد ساماندهی اتباع خارجی استان در سال جاری به ریاست جناب آقای اکرمی معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در محل سالن جلسات دفتر ایشان با حضور اکثر اعضا برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved