1398/03/09 01:25
دوره آموزشي فني و حرفه اي
دوره آموزشی فنی و حرفه ای

بدینوسیله به اطلاع کلیه پناهندگان افاغنه دارای کارت آمایش معتبر می رساند، دوره های آموزش فنی و حرفه ای با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی، دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی برگزار می گردد.

علاقمندان جهت شرکت در این دوره ها می توانند از تاریخ 1/3/98 تا تاریخ 22/3/98 با ارائه اصل کارت آمایش به همراه یک برگ کپی کارت خود به واحدهای ثبت نام مستقر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خراجی نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved