1396/07/05 23:29
كانال تلگرامي
اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي
این کانال تلگرامی از دو ماه قبل با هدف ایجاد همدلی و ارتباط فی مابین اتباع محترم از طریق انتشار اخبار و اطلاعات در حوزه امور اداری، فرهنگی، دینی، ورزشی، هنری و آموزشی ایجاد شده است. امید است انشاء الله منشاء خیر باشد. برای دسترسی به آخرین اخبار حوزه اتباع و مهاجرین لطفا در این کانال عضو شوید و به خانواده، اقوام و دوستان خود نیز معرفی فرمائید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved