1394/02/06 04:42
شروع آمایش 10 اتباع خارجی
<p> <strong>به اطلاع اتباع عراق و افغانستان دارنده کارت آمایش 8 و 9 می رساند: </strong></p> <p> <strong><span dir="RTL">ثبت نام و نوبت دهی برای تعویض و تجدید کارتهای آمایش از تاریخ 94/2/1 همزمان در استانهای کشور شروع و تا تاریخ 94/2/12 ادامه خواهد داشت.</span></strong></p>

به اطلاع اتباع عراق و افغانستان دارنده کارت آمایش 8 و 9 می رساند:

ثبت نام و نوبت دهی برای تعویض و تجدید کارتهای آمایش از تاریخ 94/2/1 همزمان در استانهای کشور شروع و تا تاریخ 94/2/12 ادامه خواهد داشت.

کارت مرحله دهم آمایش اتباع افغانستانی در دفاتر کفالت 3 شهرستان غیرممنوعه (اراک،ساوه،دلیجان) توزیع خواهد شد. لذا اتباع افغانستانی ضمن همراه داشتن اصل مدارک شناسایی آمایش صرفاً به این دفاتر در سطح شهرستان محل سکونت خود جهت تحویل کارت و سایر امور اداری مربوطه مراجعه و از مراجعه به سایر مراکز اداری خودداری نمایند.

اتباع عراقی نیز کما فی السابق بایستی به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مراجعه و اقدام به تحویل کارت قدیم و دریافت کارت آمایش مرحله دهم نمایند.

تذکر:

  •     توزیع کارت از تاریخ 94/2/13 تا  94/2/31 صورت خواهد پذیرفت.

  •     مراجعه تدریجی به دفاتر کفالت و اخذ نوبت بایستی با توجه به فرصت تعیین شده صورت پذیرد، لذا عدم مراجعه برای دریافت کارت در موعد مقرر به منزله غیبت یا خروج از کشور تلقی و مسئولیت قصور متوجه فرد می باشد. این مدت قابل تمدید نمی باشد و با غایبین برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

  •    کارت کار همزمان با کارت آمایش در دفاتر کفالت توزیع خواهد شد.

  •   حضور سرپرست و اعضاء  ذکور بالای 18 سال خانوار برای دریافت مدارک آمایش 10 در محل توزیع کارت الزامی می باشد.

  •   بديهي است در صورت عدم شركت به موقع در طرح مذکور و پس از انقضاي طرح، كارت آنان از درجه اعتبار ساقط و دارندگان آن غيرمجاز محسوب گرديده و برابر قوانين و مقررات غيرمجازين با آنان رفتار خواهد شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved